01 Wrz 2006 - 02 Wrz 2006

Ukraina: Przezwyciężanie pozataryfowych ograniczeń w rozwoju ukraińskiego eksportu do UE

09.2006 - 12.2006

Opis Projektu:

W rezultacie przeprowadzonych wywiadów i badań ankietowych wśród ponad 500 przedsiębiorców ukraińskich eksportujących na rynki europejskie zespół ekspertów opracował raport na temat pozataryfowych ograniczeń w rozwoju ukraińskiego eksportu do UE. Wyniki analiz jak i rekomendacje zostały przedyskutowane w międzynarodowym  gronie ekspertów w czasie posiedzenia okrągłego stołu, które odbyło się 22 grudnia w siedzibie Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki i Integracji Europejskiej, ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Krajowego Komitetu ds. Regulacji Technicznych i polityki konkurencji  (The State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy), przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele przedsiębiorców, oraz projektów pomocowych (w tym UE) i organizacji pozarządowych. Obecność przedstawicieli mediów, jak i poseminaryjne materiały prasowe, pozwoliła na zwiększenie grona odbiorców projektu i zaprezentowanie go szerszej publiczności.


Partner:

CASE Ukraina


Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych