Europe, macroeconomics, Macroeconomics and macroeconomic policy

Sytuacja gospodarcza w strefie euro na przełomie 2013/2014

W pięć lat po wybuchu międzynarodowego kryzysu finansowego, gospodarka światowa nieprzerwanie rośnie, choć stopa wzrostu pozostaje zdecydowanie niższa niż ta notowana w okresie przedkryzysowym. Poziom inflacji w największych gospodarkach świata uległ znacznemu obniżeniu i w większości z nich znajduje się obecnie poniżej celów ustanowionych przez poszczególne banki centralne. Pod koniec 2013 roku bazowa stopa inflacji, która nie uwzględnia cen energii ani żywności, spadła w Stanach Zjednoczonych do 1,7%, w strefie euro znalazła się zaś poniżej 1%. W Japonii wskaźnik ten nieznacznie wzrósł (w latach 2009-2012 spadał średnio o 1% rocznie). Niska inflacja jest efektem spowolnienia aktywności gospodarczej w przemyśle po wybuchu globalnego kryzysu na przełomie 2008 i 2009 roku. Jak szacują eksperci, tak niski poziom wzrostu cen będzie utrzymywać się również w roku 2014. Sytuacja ma się zmienić dopiero w 2015, kiedy to spodziewany jest wzrost tempa rozwoju gospodarczego.   

 
Więcej informacji na temat działań banków centralnych, polityk pieniężnych oraz oczekiwanej stopy inflacji w strefie euro można znaleźć w  raporcie "Economic Assessment of the Euro Area: Winter 2013/2014" przygotowanym przez sieć EUROFRAME.  


EUROFRAME  to inicjatywa, której celem jest poprawa jakości prognoz oraz analiz makroekonomicznych w Unii Europejskiej. Ustanowiona została przez grupę niezależnych ośrodków naukowych: CASE (Polska), ESRI (Irlandia), CPB (Holandia), DIW Berlin (Niemcy), ETLA (Finlandia), The Kiel Institute for the World Economy (Niemcy), NIESR (Wielka Brytania), OFCE (Francja), PROMETEIA (Włochy) and WIFO (Austria).


Przypominamy także o nadchodzącej 11. Konferencji EUROFRAME na temat Polityki Gospodarczej w Unii Europejskiej „Jaka przyszłości czeka podatki w Unii Europejskiej?”. Termin nadsyłania abstraktów to 10 marca 2014. Zgłoszenia prosimy kierować na adres catherine.mathieu@ofce.sciences-po.fr.Więcej informacji na temat wydarzenia oraz procedury aplikacyjnej znajduje się tutaj.

"Economic Assessment of the Euro Area: Winter 2013/2014"