electromo, Europe, Infrastructure, energy and climate change

Spotkanie grupy roboczej projektu DEFINE w Warszawie

Naukowcy z CASE oraz Institut für Höhere Studien wzięli udział w czwartym spotkaniu grupy roboczej projektu DEFINE (ang. Development of an Evaluation Framework for the Introduction of Electromobility). Wydarzenie miało miejsce w dniach 9-12 marca 2014 w warszawskim biurze CASE. Podczas warsztatów omówiono zagadnienia dotyczące rynku pojazdów, modelu produkcji i wykorzystania energii elektrycznej, wielkości emisji CO2 oraz związanych z nią kosztów zewnętrznych, a także postępy w pracy nad Macierzą Rachunkowości Społecznej dla Polski.


Celem projektu DEFINE jest oszacowanie korzyści oraz kosztów związanych z wprowadzeniem elektromobilności do 3 krajów Unii Europejskiej: Polski, Austrii i Niemiec. Elektromobilność wskazywana jest jako rozwiązanie problemu konieczności pogodzenia transportu osób z dbałością o ekologicznie zrównoważony rozwój. Określenie efektów przejścia do modelu mobilności opartego na transporcie publicznym i elektromobilności wymaga analizy zmian jakie pociąga ono dla środowiska/otoczenia gospodarczego. Celem organizacji zaangażowanych w projekt jest oszacowanie pełnych ekonomicznych kosztów związanych z wprowadzeniem nowego rozwiązania w życie oraz zaprojektowanie ram umożliwiających odnoszenie środowiskowych i gospodarczych korzyści.