Seminarium „Nowe otwarcie? Niemcy i Polska w Europie”

Agnieszka Kulesa, ekonomistka CASE, uczestniczyła w seminarium „Nowe otwarcie? Niemcy i Polska w Europie”, zorganizowanym w Warszawie 25 czerwca przez Instytut Spraw Publicznych oraz Akademię Europejską w Berlinie.

W trakcie pierwszej części spotkania zatytułowanej „Skuteczna polityka migracyjna i integracyjna: Polityka i społeczeństwo w dialogu” ekspertka CASE odniosła się do aktualnej sytuacji w Polsce, podkreślając m.in. to, że brak istnienia spisanej strategii migracyjnej nie świadczy o tym, że państwo nie prowadzi polityki w tym obszarze. Jej skuteczność należy rozpatrywać w perspektywie celów tych aktorów politycznych, którzy są odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie migracji i integracji. Co więcej, cele te mogą być rozbieżne z artykułowanymi przez środowisko eksperckie i naukowe.

- Tym czego potrzebujemy dziś najbardziej jest polityka odpowiedzialna i odważna, nieograniczona cyklem wyborczym oraz uwzględniająca długookresowe interesy państwa – mówiła Agnieszka Kulesa.

Spotkanie, w którym wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele administracji publicznej z Polski i Niemiec przeznaczone było dla ekspertów, przedstawicieli mediów i multiplikatorów zainteresowanych problematyką migracji oraz cyfryzacji, o której dyskutowano w trakcie jego drugiej części.