Europe, Infrastructure, energy and climate change, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, rynek nieruchomości, rynek pracy, Zeszyty mBank-CASE

Rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych

Zeszyt zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas 63 seminarium, którego tematem była rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych. Zorganizowane przez Fundację CASE i BRE Bank SA, przy merytorycznej pomocy Fundacji Krakowski Instytut Nieruchomości, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie pod koniec listopada 2002 r.