Europe, gospodarka oparta na wiedzy, innowacje, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Publikacja na temat rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy

Najnowsza publikacja w ramach projektu AEGIS przedstawia obecny stan rozwoju w Polsce przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Publikacja autorstwa Richarda Woodward’a, Wojciecha Pandera i Elżbiety Wojnickiej ukazuje ten temat w kontekście działania Narodowego Systemu Innowacji, a także pokazuje jak wypada Polska na tle innych gospodarek europejskich takich jak Szwecja, Dania, Czechy, Łotwa i Niemcy.
Czy w Polsce można mówić o kompleksowym systemie innowacji a jeśli tak, jakie są jego braki? Czy i jakie są powody do optymizmu? A także jak rozwija się przedsiębiorczość oparta na wiedzy od przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Czytaj całość (w języku angielskim)