01 Sty 2003 - 01 Cze 2004

Przejrzystość polityki monetarnej w krajach przystępujących do Unii Europejskiej. Analiza empiryczna.


Opis projektu:

Celem projektu, finansowanego przez Global Development Network (GDN) w konkursie propozycji badawczych CERGE-EI było zbadanie znaczenia przejrzystości polityki monetarnej dla budowania jej wiarygodnosci w kontekście różnych strategii obniżania inflacji w krajach przystępujących do Unii Europejskiej.

Wstępne wyniki badań prezentowane były przez Artura Radziwiłła na konferencji GDN / CERGE-EI pt. Third Annual Regional Research Competition Conference w Pradze w dn. 5-11 sierpnia 2003 r. Wnioski z projektu zostały podsumowane w serii Studia i Analizy nr 281.

 

Sponsor:

Global Development Network