01 Lis 2014 - 02 Lis 2014

Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce

11.2014 - 12.2014

Opis projektu:

Opracowanie raportu na temat przedsiębiorstw wysokiego wzrostu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stanu oraz uwarunkowań rozwoju tego sektora w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata. Raport zawiera dwa studia przypadku polskich firm szybkiego wzrostu z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz rekomendacje w zakresie stworzenia warunków do wysokiego wzrostu przedsiębiorstw działających w Polsce.
 

Cele projektu:

Raport ma za zadanie przedstawić stan wiedzy na temat przedsiębiorstw wysokiego wzrostu w Polsce oraz uwarunkowania rozwoju tego sektora w naszym kraju. W obydwu obszarach odnosimy się do stanu wiedzy na temat przedsiębiorstw wysokiego wzrostu oraz uwarunkowań wysokiego wzrostu firm w krajach rozwiniętych gospodarczo.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Zespół CASE odpowiedzialny jest za:
1.    Przeprowadzenie analizy danych zastanych dotyczących przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.
2.    Przygotowanie opisów dwóch przypadków polskich przedsiębiorstw wysokiego wzrostu z sektora  MŚP.
3.    Opracowanie rekomendacji, w zakresie stworzenia warunków do wysokiego wzrostu przedsiębiorstw działających w Polsce.
4.    Opracowanie raportu końcowego z badania.

Efekty projektu:

Raport pt. „Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce”


Sponsor:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości