Europe, gaz łupkowy, polska gospodarka, rynek energii, Trade, economic integration and globalization

Prezentacja Raportu „ Ekonomiczny Potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025” w NBP

20 września  Maciej Sobolewski (CASE) oraz Andrzej Cylwik i Katarzyna Piętka-Kosińska (CASE-Doradcy) omówili w Narodowym Banku Polskim wyniki raportu prezentowanego po raz pierwszy na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy.  
Podczas prezentacji  eksperci CASE i CASE Doradcy przywołali korzyści płynące z wydobycia gazu z łupków w USA a następnie omówili trzy realistyczne scenariusze  dla rozwoju produkcji gazu łupkowego w Polsce do 2025 roku. Dla każdego scenariusza oszacowano oczekiwaną wielkość wydobycia gazu oraz efekty makroekonomiczne w postaci przyrostu inwestycji, konsumpcji,  pkb, nowych miejsc pracy, a także dochodów do budżetu. Ostatni scenariusz „przyspieszonego rozwoju” uwzględnia dodatkowe inwestycje w sektor energetyczny i w tym właśnie scenariuszu, od 2018 roku gaz łupkowy może stać silnym impulsem rozwojowym dla całej gospodarki przez następną dekadę.

Cały raport dostępny jest tutaj.
 

Zobacz także wywiad z Maciejem Sobolewskim dostępny na wp.pl

(fot. J. Eryk Kazanowski – NBP)