Europe, Institutional reforms, liberalizacja, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, strefa euro, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, wzrost gospodarczy, Zeszyty mBank-CASE

Polska w Unii Europejskiej. Jaki wzrost gospodarczy?

Zeszyt zawiera teksty referatu i koreferatów wygłoszonych podczas 66 seminarium, którego tematem był wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy. Zorganizowane przez Fundację CASE i BRE Bank SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie w maju 2003 r.