Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu SzaWER

13 lipca 2018 w siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi, ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska ‘szarej strefy’ na rynku pracy (SzaWER)”, którego CASE jest liderem.

- Projekt CASE jest bardzo ciekawy, dzięki niemu zostaną wypracowane mechanizmy i rozwiązania, które przyczynią się do skuteczniejszej walki z  „szarą strefą” w zatrudnieniu, a z dobrych praktyk będą mogły korzystać wszystkie zainteresowane podmioty - podkreślił dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

- Zjawisko pracy nierejestrowanej jest niezwykle kompleksowe i drażliwe ze względu na przyczyny istnienia, jak i benefity oraz ryzyka z nim związane. Pracownicy „szarej strefy” często nie mają świadomości jakie są konsekwencje pracy nierejestrowanej i nie mają też wystarczającej wiedzy prawnej, która pozwoliłaby im uchronić się przed negatywnymi działaniami niektórych pracodawców. Z kolei instytucje kontrole nie posiadają metody kalkulacji luki w PIT, która pomogłoby im zidentyfikować w jakich sektorach i grupach dochodowych unikanie płacenia tego podatku jest największe – mówiła w trakcie spotkania dr Izabela Styczyńska, wiceprezes zarządu CASE.

W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne programy szkoleń (stacjonarnych i online) nt. konsekwencji pracy w „szarej strefie”, które będą skierowane do pracowników zatrudnionych w „szarej strefie” i ich pracodawców, instytucji rynku pracy oraz organizacji współpracujących z cudzoziemcami. Druga część projektu dotyczyć będzie polityki fiskalnej. Opracowane zostanie narzędzie do mierzenia luki w PIT w Polsce, a także model prognostyczny szacujący skutki proponowanego w projekcie rozwiązania fiskalnego dla finansów publicznych.

Partnerami projektu SzaWER są: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ochotnicze Hufce Pracy – Komenda Główna, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Krajowa Administracja Skarbowa, Maguire Policy Research Ltd. z Wielkiej Brytanii oraz The Institute of Public Finance z Chorwacji.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Do konkursu grantowego zostało zgłoszonych 30 projektów, trzy otrzymały dofinansowanie.

 

Zdjęcia: Centrum Projektów Europejskich