20 Mar 2023

Otwarcie pierwszej w Polsce Miejskiej AquaFarmy!

      norway grants         NCBR      MQF

 

21 marca 2023 we Wrocławiu otwarta zostanie Miejska AquaFarma – pierwsza w Polsce farma akwaponiczna, która powstała w ramach polsko-norweskiego projektu USAGE.

Akwaponika to sposób uprawy roślin w wodzie (hydroponika) i hodowli zwierząt wodnych (akwakultura) w ramach jednego systemu poprzez ciągłą recyrkulację wody. Systemy akwaponiczne stają się coraz ważniejsze w produkcji żywności ze względu na zmniejszanie się zasobów wody, zwiększenie światowej populacji, a co za tym idzie, rosnącego zapotrzebowania na żywność.


Według założycieli AquaFarmy w przyszłości standardem będzie retencjonowanie wody w domach, wykorzystanie deszczówki, uprawa i hodowla żywności w „tkance miasta” przez zastosowanie technologii obiegu zamkniętego RAS (Recirculating Aquaculture Systems) w mikro- i makroskali produkcji żywności. Rolnictwo miejskie jest bowiem przyszłością miast i świadomym ekologicznie sposobem na ich zrównoważony rozwój.

Więcej informacji o AquaFarmie możesz znaleźć na stronie: https://aqfarm.eu/

Pierwsza w Polsce AquaFarma, została zbudowana w ramach polsko – norweskiego grantu USAGE, czyli Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment, którego celem jest stworzenie ogrodowych instalacji i zaprezentowanie sposobu miejskiej produkcji żywności w oparciu o systemy akwaponiczne wspomagane zbieraniem i oczyszczaniem wód opadowych, na podstawie budowy dwóch farm akwaponicznych we Wrocławiu i w Oslo.

Więcej o projekcie dowiesz się tutaj: https://aqfarm.eu/projekt-usage/

Konsorcjum Projektu USAGE: Water Science And Technology Institute - H2O SCITECH, Norweski Instytut Badań Wodnych, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych oraz Fundacją Fridtjofa Nansena w Polhøgda

Finansowanie: Fundusze Norweskie