USAGE – Miejski ogród akwaponiczny zasilany wodą opadową

Celem projektu USAGE jest stworzenie miejskiej instalacji do produkcji żywności, opartej na systemie akwaponicznym, wspartym infrastrukturą zbierającą wody opadowe. Poza produkcją żywności, instalacja ta będzie pełnić rolę edukacyjną i społeczną oraz integracyjną, tworzyć miejsca pracy oraz propagować zachowania proekologiczne. Projekt systemu będzie dopasowany do tkanki miejskiej dzięki zaangażowaniu w projekt lokalnej społeczności i urbanistów. Akwaponiczna instalacja, połączona z systemem zbierania i uzdatniania wód opadowych, stworzy miejsce spotkań i będzie pełnić funkcję prospołeczną, integrując sąsiedztwa i miejscową społeczność oraz pobudzając przedsiębiorczość oraz upowszechniając wiedzę o zmianach klimatycznych.

Projekt, realizowany zgodnie z ideą Żywego Laboratorium Miejskiego (ang. Urban Living Lab), jest podzielony na sześć powiązanych ze sobą etapów, opartych na ciągłej ewaluacji i wymianie informacji zwrotnej. Ten złożony projekt łączy akwaponikę z zarządzaniem wodami opadowymi, a rozwiązania techniczne są rozpatrywane razem z elementami społecznymi. Metoda Żywego Laboratorium Miejskiego zakłada przeniesienie niemal całości badań w miejsce realizacji projektu. Duża część infrastruktury powstałej w ramach USAGE będzie zlokalizowana w dwóch miastach (Wrocławiu i Oslo) i tam zostaną przeprowadzone badania. W takim modelu infrastruktura jest współtworzona na oczach mieszkańców i z ich czynnym udziałem. Badacze pełnią rolę zaproszonych do projektu zewnętrznych ekspertów, którzy w razie potrzeby interweniują w działanie systemu, ale pracują niejako w imieniu lokalnej społeczności.

Projekt wdraża rozwiązanie, które jest przede wszystkim proekologiczne, ale pełni również dodatkowe funkcje. W nowoczesnych, gęsto zabudowanych miastach farmy akwaponiczne, dzięki swoim amorficznym kształtom, odpowiadają na estetyczną potrzebę tworzenia różnorodnych, kontrastujących z otoczeniem przestrzeni, a co jeszcze ważniejsze, są także miejscem interakcji społecznych.

Lider projektu: Water Science and Technology Institute - H2O SciTech

Partnerzy: CASE – Centrum Analiz Społeczno–Ekonomicznych, Fundacja Fridtjofa Nansena w Polhøgda, Norweski Instytut Badań Wodnych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Warszawska

Sponsorzy: Fundusze Norweskie i EOG, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju