27 Maj 2015

Łotewski i grecki kryzys finansowy – korzyści płynące z wczesnej realizacji programu konsolidacji fiskalnej

Autor porównuje dwa kraje, najmocniej uderzone przez kryzys w 2008 r.: Grecję i Łotwę. Anders Aslund dyskutuje z zarzutami, że Grecja miała narzuconą zbyt rygorystyczną politykę oszczędnościową i udowadnia, że wczesne i gruntowne reformy systemu finansowego są najbardziej skuteczne – tak jak to miało miejsce na Łotwie.

Autor analizuje także politykę Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec Grecji oraz wskazuje najważniejsze wnioski płynące z doświadczeń Łotwy i Grecji.