ceny, CPI, Europe, indeks, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy

Online CASE CPI: Relacja między indeksami online i offline potwierdza różnicę między rynkami. Rynek online jest bardziej konkurencyjny

 
W październiku 2015 CASE wystartowało z projektem Online CASE CPI i zaczęło publikować indeks inflacji konsumenckiej w Polsce oparty w całości o dane o cenach z Internetu. Po sześciu miesiącach Bartosz Radzikowski, ekspert CASE, prezentuje wstępne wnioski z projektu podczas międzynarodowej konferencji Advanced Research Methods and Analytics CARMA 2016 w Walencji. 
 
Radzikowski przedstawił metodologię badania, zalety indeksu online i pierwsze rezultaty porównywania indeksów online i offline podczas sesji o Big Data w statystyce publicznej. 
 
Według eksperta można mówić o pozytywnej korelacji oby indeksów, ale badanie trwało zbyt krótko, by przesądzać o tym, że indeks online odpowiada odczytom indeksu offline. Co więcej, w wybranych kategoriach ceny znacząco się różnią, co dowodzi, że oba rynki mają swoją specyfikę. Dla przykładu, ceny w sklepach w Internecie są szybciej dostosowywane do zachowań konkurentów. W Polsce duża różnica w cenach była widoczna w kategorii „Żywność i napoje bezalkoholowe”; ceny online w tej kategorii mocno spadały, podczas gdy w sklepach offline – rosły.
 
Ekspert CASE odniósł się do metodologii badania i zaznaczał, że indeksy online pozwalają na szybką publikację wyników i mogą być one publikowane częściej. Niemniej, trzeba mieć świadomość, że indeks online obejmuje raczej dobra niż usługi, oraz że na razie udział rynku e-commerce względem rynku sprzedaży w ogóle jest dość mały.
 
Relacja między Online CASE CPI a indeksem CPI Głównego Urzędu statystycznego jest przedstawiona poniżej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wystąpienie Bartosza Radzikowskiego cieszyło się dużą popularnością wśród słuchaczy i wzbudziło szczególne zainteresowanie wśród badaczy zajmujących się kwestią Big Data w statystyce publicznej.
 
Konferencja CARMA to forum wymiany doświadczeń dla badaczy i praktyków zajmujących się użyciem Big Data i Web Data w różnych obszarach nauk społecznych.
 

Poniżej: prezentacja Bartosza Radzikowskiego z konferencji CARMA 2016.