Europe, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy

Online CASE CPI: Ceny w styczniu spadły w Internecie o 0,2% proc. m/m

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zbiera informacje o cenach na podstawie danych z Internetu. Według CASE, internetowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu wyniósł 99,8 w relacji miesiąc do miesiąca.

Z badania CASE wynika, że w styczniu najbardziej wzrosły ceny w kategoriach „Edukacja” oraz „Inne towary i usługi”(o 0,7 proc.), a najmocniej spadły w kategorii „Transport” (o 4,1 proc).

Najnowsze dane dotyczące zmian poziomu cen prezentuje poniższa tabela:

 

Tabela 1 Zmiany poziomu cen w styczniu 2016 względem grudnia 2015 w kategoriach zgodnie z klasyfikacją GUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za spadki cen odzieży i obuwia (średnio o 0,9 proc.) w głównej mierze odpowiadały zmiany cen obuwia (męskiego – spadek o 1% i dziecięcego – spadek o 6 %) oraz odzieży dziecięcej (spadek o 1%).

Ceny w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii wzrosły przeciętnie o 0,2 proc. Ceny wynajmu mieszkań oferowanych w Internecie wzrosły przeciętnie o 2 proc, najbardziej dynamicznie dwu i trzy - pokojowych. Nieznacznie wzrosły także koszty usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (0,5 proc.), natomiast spadek cen notowały oferty internetowe usług energii elektrycznej (o 2 proc.). W kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego notowano wzrosty cen o 0,4 proc. Ceny mebli wzrosły umiarkowanie (o 0,3 proc.) a ceny środków czyszczących i konserwujących rosły średnio o 1 proc, natomiast przeciętnie taniej płacono za urządzenia gospodarstw domowego (o 0,2 proc.)  

Przeciętny poziom ceny związany ze zdrowiem wzrósł o 0,5 proc,  w tym leki i środki przeciwbólowe o 1 proc.

Średni spadek poziomu cen w kategorii transport o 4,1 proc. to w dużej mierze efekt spadku cen w kategorii eksploatacja środków transportu (o 5 proc.). Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 1 proc.

Ceny w kategorii łączność pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnio drożała internetowa oferta wydatków na rekreację i kulturę (o 0,3 proc.). W ostatnim miesiącu więcej trzeba było zapłacić za towary i usługi w kategorii sprzęt komputerowy (o 2 proc.), oraz ogród (o 1 proc.). Natomiast ceny czasopism, gazem oraz książek spadały o 1 proc.  

Koszty edukacji wzrosły w listopadzie o 0,7 proc. i wynikało to głównie ze wzrostu cen usług edukacyjnych (o 1 proc.).

Ceny w restauracjach i hotelach w styczniu br. malały przeciętnie o 0,1 proc. Internetowe oferty hoteli spadały średnio o 1 proc. Ceny usług gastronomicznych pozostały na niezmienionym poziomie.

Wzrost cen w kategorii Inne towary i usługi o 0,7 proc. to efekt droższych ofert w kategorii artykuły użytku osobistego, średnio o 2 proc.