ceny, CPI, Europe, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy

Online CASE CPI: Ceny w marcu spadły w Internecie o 0,1 proc. m/m

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zbiera informacje o cenach na podstawie danych z Internetu. Według CASE, internetowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wyniósł 99,9 w relacji miesiąc do miesiąca.

Z badania CASE wynika, że w marcu najbardziej wzrosły ceny w kategoriach „Transport” (o 1,2 proc.), najmocniej zaś spadły w kategorii „Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (o 0,8 proc), drugi miesiąc z rzędu.

 

Najnowsze dane dotyczące zmian poziomu cen prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1 Zmiany poziomu cen w marcu 2016 względem lutego 2016 w kategoriach zgodnie z klasyfikacją GUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadały średnio o 0,4 proc. Spośród artykułów spożywczych najbardziej obniżyły się ceny ryb i owoców morza (o 4,2 proc.), masła (o 2,5 proc.) drobiu (o 2,4 proc.), w kategorii owoce suszone, mrożone, orzechy i przetwory owocowe (o 2,3 proc.), mleka zagęszczonego i w proszku (o 1,8 proc.) oraz soków owocowych (o 1,8 proc.).  Rosły natomiast ceny niektórych warzyw i owoców, wśród nich: jabłek (o 5,1 proc.), w kategorii inne owoce świeże (o 4,8 proc.), warzywa świeże lub chłodzone (o 2,7 proc.) oraz owoce cytrusowe i banany (o 1,8 proc.)

Za spadek cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (średnio o 0,4 proc.) odpowiadał głównie spadek cen w kategorii inne napoje alkoholowe (0,9 proc.) oraz napoje spirytusowe i likiery (0,2 proc.).  Ceny wyrobów tytoniowych pozostały na tym samym poziomie.

Za wzrost cen odzieży i obuwia (średnio o 0,3 proc.) w głównej mierze odpowiadały zmiany cen obuwia (o 1,2 proc.), w tym zwłaszcza obuwia damskiego (o 3,1 proc.) oraz dziecięcego (o 0,8 proc.).

Ceny w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii spadły przeciętnie o 0,6 proc. Ceny wynajmu mieszkań oferowanych w Internecie obniżyły się przeciętnie o 0,5 proc, najbardziej dynamicznie w przypadku jednopokojowych (1,9 proc.) oraz trzypokojowych (1,5 proc.), Spadały też opłaty za energię elektryczną i gaz (1,7 proc.). W kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (średni spadek o 0,8 proc.) notowano spadki cen środków czyszczących i konserwujących, które można było nabyć średnio o 3 proc. taniej niż w lutym. Wzrosły ceny dywanów i wykładzin dywanowych o 0,8 proc. oraz nieznacznie ceny mebli i innych elementów wyposażenia domów o 0,4 proc.

Przeciętny poziom cen związany ze zdrowiem spadł o 0,1 proc. i wynikało to ze spadku cen w kategorii wyroby medyczno-farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt medyczny, w tym najmocniej cen  lekarstw o 1 proc.

Średni wzrost poziomu cen w kategorii transport o 1,2 proc. to efekt wzrostu cen w kategorii eksploatacja prywatnych środków transportu (o 1,4 proc.). Ceny usług transportowych wzrosły o 0,2 proc.

Ceny w kategorii łączność pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnio drożała internetowa oferta wydatków na rekreację i kulturę (o 0,3 proc.). W głównej mierze był to efekt wzrostu cen sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 1,5 proc.), a także w kategorii czasopisma, gazety, książki oraz artykuły piśmienne o 0,6 proc.

Koszty edukacji wzrosły w marcu o 0,8 proc. i wynikało to głównie ze wzrostu cen oferowanych kursów i korepetycji (o 1,4 proc.).

Ceny w restauracjach i hotelach rosły przeciętnie o 0,3 proc. Internetowe oferty hoteli rosły średnio o 1,9 proc, natomiast ceny usług gastronomicznych pozostały na niezmienionym poziomie.

Spadek cen w kategorii Inne towary i usługi o 0,6 proc. to głównie efekt obniżek cen artykułów papierniczych (o 1 proc.), kosmetycznych i higienicznych (o 0,3 proc.) oraz w kategorii artykuły użytku osobistego, gdzie indziej niesklasyfikowane (o 0,7 proc.).