ceny, CPI, Europe, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy

Online CASE CPI: Ceny w maju wzrosły w Internecie o 0,4 proc. m/m

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zbiera informacje o cenach na podstawie danych z Internetu. Według CASE, internetowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju wyniósł 100,4 w relacji miesiąc do miesiąca.

Z badania CASE wynika, że w maju najbardziej wzrosły ceny w kategoriach „Transport” (o 3,7 proc.), co wynika ze stopniowego powrotu cen paliw do poziomu z września 2015 roku. Pozostałe kategorie, które przyczyniły się do wzrostu ogólnego poziomu cen to „Edukacja” (wzrost o 0,6 proc.) oraz „Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (o 0,5 proc.) oraz „Restauracje i Hotele” (o 0,5 proc.). Najmocniej zaś ceny spadły w kategorii „Użytkowanie mieszkania i nośniki energii” (o 0,7 proc.) oraz „Rekreacja i kultura” (o 0,7 proc.).

 

Najnowsze dane dotyczące zmian poziomu cen prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1 Zmiany poziomu cen w maju 2016 względem kwietnia 2016 w kategoriach zgodnie z klasyfikacją GUS

 

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosły średnio o 0,4 proc. Spośród artykułów spożywczych najbardziej wzrosły ceny ziemniaków (o 28 proc.), owoców cytrusowych i bananów (o 10 proc.) oraz drobiu (o 4 proc.). Spadały natomiast ceny świeżych i mrożonych warzyw (o 6 proc.) oraz wędlin (o 3 proc.). Za wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (średnio o 0,4 proc.) odpowiadał głównie wzrost cen wyrobów tytoniowych (o 0,8 proc.).

Za wzrost cen odzieży i obuwia (średnio o 0,3 proc.) w głównej mierze odpowiadały zmiany cen obuwia damskiego (o 1,8 proc.) oraz odzieży damskiej (o 0,4 proc.). W niewielkim stopniu spadały ceny elementów męskiej garderoby.

Ceny w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii spadały przeciętnie o 0,7 proc. Ceny wynajmu mieszkań oferowanych w Internecie spadły przeciętnie o 3 proc, najbardziej dynamicznie w przypadku najmniejszych z oferowanych lokali. Nieznacznie wzrosły koszty usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (0,2 proc.). Pozostałe usługi w ramach tej kategorii nie uległy istotniejszym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. W kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego notowano wzrosty cen o 0,5 proc. Najbardziej wzrosły ceny mebli - o około 1 proc oraz dywanów i wykładzin - również o około 1 proc. Wzrost dotyczył także  środków czyszczących i konserwujących oraz urządzeń gospodarstwa domowego choć w ich przypadku zmiana była stosunkowo niewielka. Ceny wyrobów szklanych spadały za to o około 1,3 proc. w ujęciu miesięcznym.  

Przeciętny poziom cen związany ze zdrowiem wzrósł o 0,3 proc. i wynikało to ze wzrostu cen lekarstw o 0,3 proc.

Średni wzrost poziomu cen w kategorii transport o 3,7 proc. to w dużej mierze efekt wzrostu cen w kategorii eksploatacja środków transportu (o 4,5 proc.). Ceny usług transportowych pozostały na niezmienionym poziomie.

Ceny w kategorii łączność pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Cena oferty usług związanych rekreacją i kulturą spadała średnio o 0,7 proc. W głównej mierze był to efekt spadku cen książek, czasopism i gazet (o 1 proc.), sprzętu związanego z rekreacją (o 0,9 proc.) oraz sprzętu RTV. Pozostałe towary i usługi w ramach tej kategorii koszyka inflacyjnego pozostały bez większych zmian.

Koszty edukacji wzrosły w maju o 0,6 proc. i wynikało to głównie ze wzrostu cen oferowanych kursów i korepetycji (o 1,1 proc.).

Ceny w restauracjach i hotelach w maju br. rosły przeciętnie o 0,5 proc. Internetowe oferty hoteli rosły średnio o 3,5 proc. Ceny usług gastronomicznych pozostały na niezmienionym poziomie.

Wzrost cen w kategorii Inne towary i usługi o 0,4 proc. to głównie efekt podniesienia cen artykułów papierniczo-higieniczne (o 1,2 proc.) oraz środków kosmetycznych i higienicznych (o 0,7 proc.). Istotnie spadły ceny innych wydatków związanych z higieną - o 3,5%.