Europe, Labor market, social policy and social services, labour market; pensions;

NOWA PUBLIKACJA: „Wpływ reformy systemu emerytalnego na prognozowany dochód na emeryturze: przypadek Polski”

Przewiduje się, że zmiany wprowadzane ostatnio w polskim systemie emerytalnym wpłyną na wysokość emerytur oraz na tzw. stopę zastąpienia (relację wartości naszej emerytury do zarobków przed przejściem na emeryturę). Badanie CASE wykazuje, że nierówności w emeryturach wzrosną szczególnie dla osób przechodzących na emeryturę pomiędzy 2036 a 2046 rokiem. Powodem tego będzie zmniejszający się udział kapitału początkowego. Dodatkowo, różnice w stopie zastąpienia będą wynikały z silniejszej zależności między wpłatami w ciągu całego życia zawodowego a wysokością emerytury.

Czytaj więcej w publikacji CASE Wpływ reformy systemu emerytalnego na na prognozowany dochód na emeryturze: przypadek Polski

Publikacja została opublikowana w ramach projektu Mobilizacja potencjału aktywnego starzenia się w Europie.