Europe, Europejski Bank Centralny, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka monetarna

NOWA PUBLIKACJA: Polityka monetarna a regulacje bankowe: lekcje dla EBC

W ostatnim czasie Europejski Bank Centralny (EBC) zaangażował się w politykę związaną z nadzorem ostrożnościowym zarówno w sensie makro, jak i mikro nad największymi bankami  w strefie euro.   Nowe działania powinny pomóc osiągnąć pełną integrację finansową i sprawić, że strefa euro stanie się  bardziej odporna na ryzyko niestabilności finansowej. Jednakże wielość instrumentów i upoważnień niesie za sobą ryzyko niespójności, które mogłoby wpłynąć negatywnie na stabilność cenową oraz niezależność EBC.

Więcej informacji na temat wpływu polityki monetarnej na stabilność finansową strefy euro znajdziesz w publikacji autorstwa Marka Dąbrowskiego, http://www.case-research.eu/en/node/59059.