Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka gospodarcza, prywatyzacja, przekształcenia własnościowe, struktura własnościowa

NOWA PUBLIKACJA: “Change in Economic Policy Paradigm: Privatization and State Capture in Poland”

 
Od początku globalnego kryzysu finansowego jesteśmy świadkami zwrotu w polityce ekonomicznej w kierunku bardziej aktywnej roli państwa. Znacznie wykracza ona poza poprzednią funkcję regulacyjną i zmierza do przejęcia bardziej pro-aktywnych i interwencjonistycznych zadań. Zwrot ten zdaje się mieć dominującą naturę i obejmuje kraje o różnym podejściu do polityki ekonomicznej: od „neoliberalnych” Stanów Zjednoczonych przez „pragmatyczne” Niemcy po „etatystyczną” (toutes proportions gardées) Francję. Tendencja ta cieszy się poparciem wielu spośród najbardziej szanowanych ekonomistów, w tym noblistów takich jak Joseph Stiglitz i Paul Krugman i przyczynia się do „odrodzenia” idei keynesistowskich. 
 
Piotr Kozarzewski i Maciej Bałtowski w nowej publikacji CASE “Change in Economic Policy Paradigm: Privatization and State Capture in Poland” analizują przyczyny i przejawy tego trendu w polskiej polityce ekonomicznej. Jako przykład wykorzystują politykę prywatyzacyjną. Autorzy analizują jej skutki i wskazują na wielkie i niedokończone obszary w dziedzinie transformacji struktury własnościowej, które mają niekorzystny wpływ na instytucjonalne rozwiązania w państwie polskim. Tworzą one grunt dla rozwoju systemu zarządzanego przez popierające się wzajemnie grupy państwowych rentierów (rent seeking), które spowalniają tempo prywatyzacji. Autorzy dowodzą, że to właśnie stopniowe zawłaszczanie państwa przez te grupy rentierskie - a nie, jak sądzi często opinia publiczna, globalny kryzys finansowy -  w największym stopniu przyczynia się do narastających trendów etatystycznych w polskiej polityce ekonomicznej. 
 
Publikacja jest cześcią serii CASE Working Papers.
 
Przeczytaj publikację tutaj.