Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku – nowa książka profesor Stanisławy Golinowskiej

Profesor Stanisława Golinowska, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE w opracowaniu wydanym w ramach forumIdei Fundacji Stefana Batorego, analizuje modele polityki społecznej w Europie. Szczególne miejsce w książce zajmuje badanie kierunków polityki społecznej i jej realizacji w Polsce w ostatnich latach.

W książce znaleźć można odpowiedź m. in. na pytanie jak polityka społeczna rządu Prawa i Sprawiedliwości (świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ i cofnięcie reform edukacyjnych), mają się do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach Europy.

„Uznając  Polskę za zieloną wyspę, która oparła się globalnemu kryzysowi, politycy uciekli od kluczowych pytań o nowy model społeczny. Jednak problemy i bariery dla rozwoju, z którymi Polska borykała się od zmiany ustroju, jak choćby szybkie starzenie się społeczeństwa czy źle funkcjonujący system ochrony zdrowia, nie zniknęły” – pisze we wprowadzeniu Paweł Marczewski, socjolog, historyk idei, publicysta, szef działu Obywatele w forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego.

Stanisława Golinowska jest wiceprzewodniczącą Rady Fundacji CASE, profesorem nauk ekonomicznych, specjalistką w dziedzinie ekonomiki zdrowia, polityki społecznej i zdrowotnej oraz zdrowia publicznego w Collegium Medicum UJ i Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Przeczytaj publikację

 

Golinowska book