Europe, Infrastructure, energy and climate change, Polska, rynek energii

Maciej Sobolewski na konferencji Nafta i Gaz 2013

W swoim wystąpienia na konferencji „Nafta i Gaz 2013”, która odbyła się 18-19 września w Warszawie, Maciej Sobolewski podkreślił potrzebę głębokiej i radykalnej liberalizacji sektora gazu w Polsce. Wieceprezes CASE ocenił, że dotychczasowe kroki zmierzające do uwolnienie tego rynku są niewystarczające i nie gwarantują efektywnej konkurencji na rynku hurtowym.


Pomimo implementacji w polskim prawie gazowym rozwiązań przewidzianych dyrektywami UE takich jak dostęp strony trzeciej, rozdział przesyłu gazu od produkcji i dystrybucji (unbundling) oraz obrót giełdowy w hurcie, w Polsce nie funkcjonuje konkurencyjny rynek hurtowy gazu. Główną przyczyną tej niekorzystnej sytuacji jest absolutna dominacja jednego przedsiębiorstwa w sferze wydobycia i importu gazu, które znajduje się nadal pod kontrolą państwa i jest silnie zintegrowane pionowo z podmiotami w warstwie dystrybucji gazu.

Maciej Sobolewski zwrócił uwagę, iż doświadczenie wielu krajów OECD, w tym Polski z deregulacji rynków sieciowych  wskazuje, iż skuteczna liberalizacja wymaga nie tylko wprowadzenia formalnych rozwiązań prawnych niezbędna jest prywatyzacja podmiotu dominującego i pełny unbundling oraz wprowadzenie gwarancji niezależności dla regulatora rynku i wyposażenie go w silne instrumenty regulacyjne. Kolejne kroki w polskim sektorze gazu, zmierzające do realnego uwolnienia rynku hurtowego i w dalszej przyszłości również detalicznego wymagają dywersyfikacji źródeł dostaw, dalszej prywatyzacji PGNiG oraz sprzedaży przez tę firmę swoich spółek dystrybucyjnych w celu koncentracji na działalności poszukiwawczej i wydobywczej w kraju i za granicą. Ekspert CASE zwrócił uwagę na przykład skutecznej liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w Polsce, gdzie podobne rozwiązania zostały wprowadzone w odpowiednim czasie.

Więcej o konferencji na stronie www.naftaigaz.ztw.pl