banki, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Financial sector, sektor bankowy, Zeszyty mBank-CASE

Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju

 

Rozwój segmentu papierów dłużnych przedsiębiorstw związany jest głównie z czynnikami podażowymi. Po upadku Lehman Brothers przedsiębiorcy zrozumieli, że finansowanie działalności wyłącznie kredytem, nawet jeżeli pochodzi on z różnych źródeł, nie jest najlepszym rozwiązaniem i w związku z tym zwrócili się w stronę instrumentów dłużnych – mówił Piotr Kowalski, jeden z prelegentów 136. Seminarium mBank-CASE.

Niniejsza publikacja jest rozszerzonym i autoryzowanym zapisem prezentacji wygłoszonych podczas seminarium. W pierwszej części Piotr Kowalski dokonuje syntetycznej prezentacji przedmiotu analizy, w części drugiej Agnieszka Gontarek przedstawia zasady oraz charakter funkcjonowania rynku Catalyst. Zeszyt zamyka tekst Tomasza Gałki, w którym omawia on niektóre skutki nadmiernych obciążeń oraz ewolucję rynku obligacji korporacyjnych w Polsce.