Europe, Financial sector, Institutional reforms, konkurencyjność, Macroeconomics and macroeconomic policy, podatek liniowy, podatki, Polska, reforma podatkowa, system podatkowy, wzrost gospodarczy, Zeszyty mBank-CASE

Konkurencyjność reform podatkowych - Polska na tle innych krajów

Tematem 68. seminarium BRE-CASE była "Konkurencyjność reform podatkowych - Polska na tle innych krajów". Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie we wrzeniu 2003 r.