Justyna Perzanowska-Szymczak


Justyna Perzanowska-Szymczak ukończyła studia na Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i studia podyplomowe „Zarządzanie projektem” (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie) oraz „Podyplomowe Studium Zarządzania Funduszami Unijnymi” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Justyna posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Sprawowała funkcję członka Komisji Konkursowej wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wcześniej pracowała jako specjalistka w Zespole ds. Mechanizmów Finansowych i Programów  Europejskich Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. Jako kierownik projektów w CASE zajmowała się projektami badawczymi dofinansowanymi ze środków prywatnych, krajowych, europejskich oraz międzynarodowych.


Zaangażowanie projektu: kierownik