budżet państwa, Europe, Inne, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, podatki, Polska, reforma finansów publicznych, reforma podatkowa, system podatkowy

Jaki system podatkowy

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza systemu podatkowego w Polsce oraz próba przedstawienia kierunków jego reformy. Analiza skupiona jest głównie na podatkach dochodowych, gdyż tutaj istnieje najwięcej wątpliwości natury ekonomicznej. Biorąc pod uwagę aktualny stan finansów publicznych, międzynarodową konkurencję podatkową oraz korzystając z teoretycznych i empirycznych przykładów rozwiązań podatkowych, w raporcie poszukuje się rozwiązań jak najmniej represyjnych dla gospodarki i neutralnych dla budżetu.