Europe, Financial sector, financial system, Poland, rynek kapitałowy, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Integracja rynku finansowego - 5 lat członkowstwa Polski

Streszczenie

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej to najlepszy dotąd okres w rozwoju polskiego sektora bankowego. Czy kryzys zahamuje rozwój krajowego sektora bankowego? Czy przeszkodzi w rozwoju europejskiego rynku kapitałowego? Czy uniemożliwi tworze niejednolitego rynku finansowego UE? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali paneliści i goście 103. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w maju 2009 r. Organizatorzy do wygłoszenia referatów zaprosili: Jadwigę Zarębę, eksperta CASE; Jacka Sochę, wiceprezesa, partnera PricewaterhouseCoopers w Polsce oraz Andrzeja Raczkę, dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych Komisji Nadzoru Finansowego.