Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy

Hans-Werner Sinn: W ostatnim ćwierćwieczu Polska dokonała spektakularnego skoku rozwojowego.

„W ostatnim ćwierćwieczu Polska dokonała spektakularnego skoku rozwojowego. To był cud gospodarczy porównywalny z tym, którego Niemcy doświadczyły po II wojnie światowej.” – mówił prof. Hans-Werner Sinn w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. W rozmowach z polską prasą profesor Sinn zdiagnozował stan europejskiej gospodarki, analizował przyczyny kryzysu w Grecji oraz komentował sytuację strefy euro.

W obszernym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prof. Sinn analizował kwestie polityki monetarnej Unii i wpływu osłabienia euro na gospodarkę Niemiec. Sporo uwagi poświęcił też gospodarkom polskiej i niemieckiej. Tłumaczył, że sukces niemieckiej gospodarki to też efekt bolesnych reform odchudzających państwo, przeprowadzonych na początku lat dwutysięcznych. Podkreślił spektakularny ekonomiczny sukces Polski w ostatnim ćwierćwieczu i powiedział, że to nie politycy a przede wszystkim same firmy mogą „przenieść gospodarkę na wyższy poziom” tak, by Polska nie była tylko „montownią dla zachodnich firm”, a tworzyła własne marki.  

W rozmowie z Witoldem Gadomskim z „Gazety Wyborczej” prof. Sinn powiedział jasno, że „źle się dzieje w państwie europejskim”, komentując w ten sposób politykę Europejskiego Banku Centralnego i ideę „uwspólnotowienia długów” w Europie, która stoi w sprzeczności z traktatem z Maastricht, jasno zabraniającym ratowania nadmiernie zadłużonych krajów. Sinn odniósł się też do kwestii kryzysu migracyjnego: zwrócił uwagę na brak ochrony zewnętrznych granic strefy Schengen i problem niedostatecznego wykształcenia emigrantów, co uniemożliwia im konkurowanie na zachodnich rynkach pracy.

Dla „Dziennika Gazety Prawnej” prof. Sinn mówił przede wszystkim o kryzysie w Grecji. Zdaniem Sinna bankructwo Grecji byłoby lepszym rozwiązaniem niż jej ratowanie, ponieważ kolejne plany pomocowe jedynie odkładają kryzys w czasie i wcale nie wpływają na zwiększenie konkurencyjności greckiej gospodarki. Porównywał też, jak z kryzysem radziły sobie inne kraje, m.in. Irlandia, która przezwyciężyła problemy bez programów pomocowych.

Redakcji PAP Biznes prof. Sinn mówił o przykładzie płynącym ze Stanów Zjednoczonych i ich historycznych doświadczeniach z uwspólnotowienia długu. ”Stany Zjednoczone pod koniec XVIII w. uwspólnotowiły długi stanów na poziomie federalnym. To samo stało się ponownie w 1813 r., podczas wojny z Wlk. Brytanią. (…). Ale to nie zadziałało i doprowadziło do bańki kredytowej, która załamała się w 1837 r., a dziewięć z 29 stanów zbankrutowało. Nierozwiązane kwestie długu zwiększyły napięcia, które doprowadziły do wojny secesyjnej" – mówił Hans-Werner Sinn.

Hans-Werner Sinn był gościem seminarium mBank-CASE w listopadzie ub. roku i prowadził seminarium „Europa w kryzysie

Czytaj wywiady z prof. Sinnem:

Strefa euro powinna uniknąć błędów USA z XVIII i XIX w.”, PAP Biznes, 2 grudnia 2015

Niemcom słabe euro nie pomaga”, Rzeczpospolita, 28 grudnia 2015

Bankructwo Grecji byłoby lepszym rozwiązaniem niż jej ratowanie. Kryzys powróci”, Dziennik Gazeta Prawna/ Forsal, 29 grudnia 2015

Źle się dzieje w państwie europejskim”, Gazeta Wyborcza, 2 stycznia 2016