Europe, Financial sector, fundusze inwestycyjne, klimat inwestycyjny, Zeszyty mBank-CASE

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku - znaczenie i tendencje rozwoju

Właśnie o funduszach inwestycyjnych na polskim rynku, ich znaczeniu i tendencjach rozwoju dyskutowali paneliści i uczestnicy 42 seminarium, zorganizowanego wspólnie przez Fundację Naukową CASE oraz BRE Bank SA w ramach regularnego cyklu spotkań panelowych, które odbyło się w Warszawie 22 kwietnia 1999 r.