01 Mar 2006 - 02 Mar 2006

EQUAL: Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

03.2006 - 03.2008

Opis Projektu:

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat efektów programu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL oraz mechanizmów przyczyniających się do osiągnięcia tych efektów. Opracowania, jakie będą produktem zespołu realizującego badanie, mają wzmocnić skuteczność programów z zakresu polityki społecznej. Będą stanowić teoretyczną bazę dla prac nad programowaniem zasad i priorytetów interwencji na lata 2007-2013.

IW EQUAL jest jednym z głównych instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej, realizującym cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Procesu Integracji Społecznej, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Bezpośrednim celem programu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, prowadzących do zwalczania wszelkich form nierówności i dyskryminacji, związanych z rynkiem pracy.

 

Partner:

KDU (Kompania Dobrych Usług).  

 

Sponsor:

Europejski Fundusz Społeczny