Europe

Dyskusja o roli think tanków - The Second European Think Tank Summit

W dniach 10-12 marca w Barcelonie odbył się Drugi Europejski Szczyt Thinków. Wzięło w nim udział 38 organizacji z 21 krajów Europy - z ramienia CASE w spotkaniu uczestniczył CASE Fellow – Marek Dąbrowski. Tematem przewodnim konferencji były możliwości wpływu think tanków na dyplomację poszczególnych państw oraz kształt Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono kryzysowi na Ukrainie, a także relacjom między Ukrainą a Rosją, oraz Rosją i Unią Europejską. Analizie poddano również kwestię udziału think tanków w rozwiązywaniu globalnych konfliktów.


Konferencja składała się z 6 paneli dyskusyjnych dotyczących roli think tanków w Europie. Omawiano między innymi kwestie konkurencyjności oraz współpracy między poszczególnymi organizacjami. Zastanawiając się nad warunkami niezbędnymi do pogłębiania międzynarodowej współpracy, umożliwiającej zniwelowanie negatywnych efektów występującego powszechnie współzawodnictwa, uczestnicy podkreślili przede wszystkim kluczowe znaczenie ram prawnych określających zasady funkcjonowania organizacji.  


Spotkanie zorganizowane zostało przez University of Pennsylvania oraz Barcelona Centre for International Affairs. Nawiązywało ono bezpośrednio do raportu "The 2013 Global Go To-Think Tank Index” (pełny tekst publikacji jest dostępny pod adresem http://gotothinktank.com/the-2013-global-go-to-think-tank-index-ggtti/). W ramach rankingu,  CASE już drugi rok z rzędu uznane zostało za najlepszego think tank w Europie Środkowej i Wschodniej, zdobywając także wyróżnienia w szeregu kategorii.  

 

Zdjęcia dostępne dzięki uprzejmości Think Tanks and Civil Societies Program University of Pennsylvania.