CASE, Europe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Private sector development, innovation and knowledge-based economy, UE, Unia Europejska

CASE uczestniczy w pracach nad ewaluacją implementacji Small Business Act for Europe

Zespół CASE uczestniczy w przygotowaniu Arkuszy Informacyjnych MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) odnośnie realizowanej polityki wobec MŚP dla pięciu krajów – Chorwacji, Macedonii, Polski, Serbii i Słowenii oraz stanu implementacji zaleceń Small Business Act for Europe w  tychże krajach . Eksperci CASE przygotują ponadto ocenę i zalecenia dot. implementacji Small Business Act for Europe w Polsce i na Słowenii. Co więcej, podczas wizyt Komisji Europejskiej do wymienionych krajów, których celem będzie ustalenie faktycznego stanu wdrożenia dokumentu SBA, eksperci mają za zadanie kontaktować się z przedstawicielami Komisji oraz odpowiadać na ich pytania dotyczące konkretnych trendów rozwoju MŚP.

Celem tego projektu, za którego realizacje odpowiada konsorcjum Ecorys, jest przygotowanie Arkuszy Informacyjnych dotyczących MŚP dla członków Unii Europejskiej oraz 10 dodatkowych krajów europejskich. Arkusze te ukazują ocenę polityki wobec MŚP prowadzonej w danym kraju i – dla 27 krajów członkowskich UE – ich postęp we wdrażaniu zasad inicjatywy Small Business Act for Europe, opracowanej w 2008 roku by wzmacniać potencjał MŚP oraz promować konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno na krajowym jak i globalnym rynku.

Arkusze Informacyjne MŚP dla danego kraju są przygotowywane i wydawane co roku przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu od 2008 roku. Obecnie, konsorcjum zostało poproszone o przygotowanie części Arkusza Informacyjnego dotyczącej polityki wobec MŚP dla roku 2010. Jest to pierwszy projekt wygrany przez CASE w ramach kontraktu ramowego dla DG ECFIN (Framework Contract for the procurement of economic studies and economic assistance in the area of structural performance).