Europe, polityka międzynarodowa, Trade, economic integration and globalization, UE

CASE during European Think Tanks meeting with Donald Tusk

Christopher A. Hartwell, Prezes Zarządu CASE, reprezentował CASE podczas spotkania z byłym Premierem Polski, a od 1 grudnia – przewodniczącym Rady Europejskiej, Donaldem Tuskiem.

Podczas zorganizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydarzenia przedstawiciele 21 europejskich think-tanków debatowali o najważniejszych problemach i wyzwaniach stojących dziś przez Unia Europejską. Zastanawiali się także, w jaki sposób think-tanki mogą przyczynić się do tych problemów rozwiązania. Konkluzje wypracowane podczas trzech tematycznych warsztatów, podejmujących tematykę polityki UE z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, przekazane zostały na ręce nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska.