Europe, Global/Multiregional, Labor market, social policy and social services

Analiza porównawcza wyników międzynarodowych badań umiejętności uczniów PISA w oparciu o semi-parametryczne metody dopasowania oraz hierarchiczne modele liniowe

Przez dwa lata od czerwca 2009 r., w ramach realizacji projektu badawczego własnego, CASE prowadził projekt dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było przeprowadzenie analizy porównawczej polskich studentów z  ich rówieśnikami z pozostałych krajów OECD. Projekt skupiał się na  wpływie różnych czynników na rezultaty uczenia oraz starał się znaleźć odpowiedź na pytaniu w jaki sposób mierzyć nierówności społeczne w edukacji i jak doprowadzić uzyskane dane do porównywalności. Przygotowany raport końcowy zostanie w najbliższym czasie opublikowany w formie książkowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis projektu na stronie internetowej CASE