Europe

121 seminarium BRE-CASE: Scenariusze energetyczne dla Polski

Na 50 - 65 mld euro szacowane są nakłady ogółem konieczne w polskiej energetyce. Aż połowa tej kwoty to nakłady wymuszone. Po pierwsze, to koszty związane z wprowadzeniem pakietu klimatycznego (nowelizacja dyrektywy ETS), którego głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%; udział odnawialnych źródeł energii w łącznej produkcji energii na poziomie 20% (dla Polski jest to 15%, bo dyrektywa o promowaniu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) ustala cele dla poszczególnych krajów, głównie w proporcji do dotychczasowego udziału) oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Po drugie, to koszty związane z przebudową polskiego ciepłownictwa (dyrektywa IED), a zwłaszcza wyeliminowanie węglowych kotłów wodnych do 2023 r. Zdaniem S. Poręby, takie nakłady zbyt mocno obciążałyby gospodarkę, konieczne będzie ich ograniczanie i wykorzystywanie środków pomocowych, między innymi tych powiązanych z bezpłatnymi uprawnieniami przy korzystaniu z derogacji przez Polskę.


Polska energetyka oparta jest prawie wyłącznie na węglu. Istnieje jednak źródło energii, które nie pyli i nie skutkuje tak wysoką emisją CO2 jak węgiel kamienny czy brunatny, a jest tego surowca w Polsce bardzo dużo. To naturalny i łupkowy gaz ziemny. Paliwo gazowe robi w energetyce polskiej zawrotną karierę. I słusznie – twierdzi Piotr Moncarz, profesor Uniwersytetu Stanforda. – Polska angażując się w poszukiwania i późniejszą eksploatację złóż gazu gra o własny sukces na własnym boisku. To nie jest wychodzenie na wielkie boisko międzynarodowe. Jeśli inni mają Polsce za złe, to albo kieruje nimi zazdrość, albo im nie po drodze z naszym krajem.

Dlaczego Polska w poszukiwaniach i eksploatacji złóż powinna związać się z Ameryką Północną? Przykładowo, Stany Zjednoczone mają na swoim koncie 487 tys. odwiertów gazowych. To niepodważalne doświadczenie na światową skalę. Trudno nie wykorzystać tego doświadczenia (wiedzy i kapitału) wchodząc w nową fazę energetyki polskiej. Dobranie  właściwej technologii, odpowiednich materiałów do danego złoża w Polsce będzie rzutowało na koszt wydobycia gazu. A doświadczenia amerykańskie obejmują kwestie związane z  ochroną środowiska, budową specjalistycznej infrastruktury, geologią, technologiami wierceń oraz zagadnieniami regulacyjnymi i prawnymi. Polski kapitał intelektualny jest ogromny. Trzeba go wykorzystać w rozwoju innowacyjnych technik i technologii związanych z wydobyciem i zużyciem gazu łupkowego.

O stanie i perspektywach rynku energii w Polsce dyskutowali 17 maja goście 121 seminarium BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 121.

(prezentacja Stanisława Poręby)

(prezentacja Piotra Moncarza)  

Retransmisja obrad seminarium pod adresem:
http://bankier.tv/scenariusze-energetyczne-dla-polski-121-seminarium-bre-case-11100.html