Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Middle East and North Africa, Publikacje zewnętrzne, Research, Studia i analizy

Szanse na wznowienie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie: czy możliwa jest współpraca między UE a Stanami Zjednoczonymi?

Rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest kwestią strategiczną i budzącą szerokie zainteresowanie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie został zainicjowany w 1991 roku, podczas konferencji w Madrycie, współorganizowanej przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Niestety, wydarzenia takie, jak starcia w Strefie Gazy i akty przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu, które rozpoczęły się latem 2022 roku, wskazują na nieskuteczność dotychczasowych wysiłków, pomimo wielu inicjatyw zagranicznych podmiotów. W tym kontekście niniejsze badanie przedstawia rekomendacje dla dalszych kroków Unii Europejskiej w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, które zapewniłyby zwiększenie wpływu UE na przebieg procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i wzmocniłyby legitymizację działań UE na globalnej scenie politycznej.