01 Sie 2023

Rosyjska gospodarka w czasie wojny: wyniki makroekonomiczne

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, gospodarki G7 i ich sojusznicy wprowadzili szeroko zakrojone sankcje. Początkowe prognozy sugerowały, że będzie to miało poważny wpływ na gospodarkę rosyjską. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywały znaczący spadek PKB, wysoką inflację i wzrost bezrobocia.

Jednak rzeczywisty wpływ wojny na wyniki ekonomiczne Rosji w 2022 roku okazał się mniej dotkliwy niż przewidywano. Nieoczekiwanie lepsze wyniki gospodarcze w 2022 roku można przypisać czynnikom takim jak konserwatywne polityki przedinwazyjne, skuteczne dostosowania polityki monetarnej i fiskalnej, wysokie ceny na światowym rynku surowców energetycznych oraz opóźnione i niekompletne wprowadzenie sankcji na ropę.

Więcej o sytauacji ekonomicznej Rosji w artykule profesora Marka Dąbrowskiego dla think-tanku Bruegel

 

 

 
 

Autor: Marek Dąbrowski