Financial sector, Islamic finance, Middle East and North Africa, Studia i analizy

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach wykorzystujących muzułmańskie produkty finansowe

Finanse muzułmańskie to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego – w ciągu minionej dekady globalna wartość aktywów muzułmańskich rosła w średnim rocznym tempie 10–12 proc. Produkty zgodne z prawem szariatu, które nie są oparte o stopę procentową, zdobywają coraz większą popularność w państwach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Wobec tego kluczowym jest omówienie praktycznych aspektów stosowania muzułmańskich instrumentów, w tym przede wszystkim, kwestii zarządzania ryzykiem. Niniejsza publikacja przedstawia specyfikę muzułmańskich instrumentów finansowych i mechanizm ich działania. Omawia kwestię charakterystyki ryzyka każdego z instrumentów oraz metody zarządzania ryzykiem stosowane przez instytucje oferujące produkty muzułmańskie oraz angażujące się w transakcje gdzie te instrumenty są stosowane.