Katarzyna Czupa


Wykształcenie :

  • studia magisterskie, Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa (od 2013 roku),
  • studia magisterskie,Stosunki międzynarodowe, specjalizacja Afryka i Bliski Wschód, Uniwersytet Warszawski (2014),
  • studia licencjackie, Stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Warszawski (2012).

Zaangażowanie w sektorze pozarządowym:

  • wiceprezes, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych,
  • zastępca redaktor naczelnej (2012-2014) oraz Redaktor, Przegląd Spraw Międzynarodowych Notabene.

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), arabski (początkujący), rosyjski (początkujący).


Publikacje CASE