01 Sty 2002 - 01 Cze 2003

Wybór reżimu kursowego a sektor realny. Wnioski z doświadczeń gospodarek transformujących się

Projekt ten wygrał konkurs Global Research Competition 2002 sponsorowany przez Global Development Network.
Badane były różnice w wynikach sektorów dóbr podlegających i nie podlegających wymianie handlowej w zależnosci od wyboru reżimu kursu walutowego. Rozważano skrajne systemy walutowymi - kurs sztywny i płynny. Estymacje empiryczne przeprowadzono na podstawie danych dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyniki badań prezentowano podczas semianarium na Uniwersytecie w Dortmundzie w czerwcu 2003 r. oraz na konferencji Applied Econometrics Association w Toledo, w listopadzie 2003 r.

Publikacje:

Artykuł pt. Exchange Rate Regimes and the Real Sector: a Sectoral Analysis of CEE Countries ukazał się w Post-Communist Economies Vol. 15, No. 4, 2003, s. 533-555. 

Wersja robocza artykułu została opublikowana w serii Studia i Analizy nr 248.