05 Lut 2014

Współpraca pomiędzy UE a nieczłonkowskimi państwami ościennymi: reguła zmiennej wzajemności

Celem opracowania "EU cooperation with non-member neighboring countries: the principle of variable geometry" jest dokonanie analizy współpracy Unii Europejskiej z krajami, które nie są jej członkami. Zacieśnianie wzajemnych kontaktów z jednej strony inicjowane jest przez grupę państw zainteresowanych nawiązaniem bliższych relacji z UE oraz samym procesem integracji (czy to ze względu na perspektywę członkostwa czy ze względu na to, że w ich ocenie Unia jest ważnym partnerem gospodarczym oraz politycznym). Z drugiej zaś, motorem tego procesu jest sama UE, która postrzega współpracę jako sposób zapewnienia sobie bezpieczeństwa oraz wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej.

Publikacja ukazała się w języku angielskim.