Andrzej Rzońca


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Główny doradca Rady i Zarządu Fundacji FOR. Wcześniej, w latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej 3 kadencji, w latach 2009-2010 główny ekonomista TFI Altus, w latach 2007-2009 wiceprezes i dyrektor pionu badawczego Fundacji FOR, a w latach 2004-2007 doradca prezesa NBP. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Laureat m.in. nagrody Fundacji im. Leopolda Kronenberga, najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia dla ekonomisty, oraz nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.


case publications