01 Cze 2006 - 02 Cze 2006

Wspomaganie rozwoju badawczego i instytucjonalnego ekonomicznych organizacji pozarządowych w Czarnogórze

06.2006 - 12.2006

Opis Projektu:

Celem projektu jest  pomoc czarnogórskim organizacjom pozarządowym specjalizującym się w problematyce ekonomicznej, szczególnie Instytutowi Studiów Strategicznych i Prognoz z Podgoricy, w rozwoju warsztatu badawczego i zwiększaniu potencjału organizacyjnego. Eksperci CASE prowadzili szkolenia z modelowania ekonomicznego i udzielali merytorycznej oraz technicznej pomocy w przygotowaniu MONET - niezależnego kwartalnika makroekonomicznego dla Czarnogóry.  Częścią projektu była także wizyta studyjna przedstawicieli ISSP w Warszawie. Oprócz warsztatów oraz spotkań w Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polski, Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, eksperci  ISSP wzięli udział w serii spotkań w CASE poświęconych zarządzaniu nowoczesnym instytutem badawczym.

 

Partnerzy:

Institute for Strategic Studies and Prognoses (ISSP)
Center for Entrepreneurship and Economic Development (CEED)
Center for Applied Research and Analyses (CARA)

 

Sponsorzy:

Program Fundacji Edukacja dla Demokracji: Polsko-Kanadyjska Współpraca Rozwojowa finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

oraz Kanadyjską Agencję do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (CIDA).