Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, kraje transformacji, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka kursowa, Post-communist transition and development issues, Research, transformacja

Wiarygodność polityki kursowej w krajach przechodzących transformację

Opis projektu:

Projekt badawczy realizowany był wspólnie z bułgarskim Centrum Strategii Liberalnych. Ze strony CASE wzięli w nim udział Marek Jarociński oraz Przemysław Woźniak, który jednocześnie koordynował prace w ramach projektu. Partnerami z Centrum Strategii Liberalnych byli Georgy Ganev i Rossitza Lyubenova.

Prace badawcze koncentrowały się na stworzeniu odpowiedniej miary wiarygodności i jej analizie w kontekście różnych reżimów kursowych. Badaniami objęto kilkanaście krajów przechodzących transformację gospodarczą.

W dniach 4-10 kwietnia 2000 r. odbyło się w Sofii spotkanie członków zespołu badawczego. Omówiono metodologię badań i dotychczasowe wyniki. Opracowanie końcowe przedstawiono na konferencji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2001 r. w Warszawie.

Praca została opublikowana w serii Raporty CASE nr 38.

Sponsor:

Freedom House