banki, bankowość, Europe, Financial sector, Zeszyty mBank-CASE

Unia Bankowa - gdzie jesteśmy

Dość powszechnie uważa się, że utworzenie unii bankowej zapoczątkowało integrację unijnego rynku bankowego. Jako początek tego procesu wskazuje się czerwiec 2012 roku (Szczyt UE, podczas którego zapadła decyzja na temat tworzenia unii bankowej), 4 listopada 2013 roku (wejście w życie rozporządzenia w sprawie utworzenia unii bankowej), czy wreszcie 4 listopada 2014 roku (początek działalności operacyjnej jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism — SSM)). Jednak integracja unijnego rynku bankowego zaczęła się znacznie wcześniej, a utworzenie unii bankowej należy postrzegać jako końcową fazę tego procesu, a nie początkową.  >>zobacz więcej