01 Lip 2006 - 02 Lip 2006

Umowy o wolnym handlu Bośni i Hercegowiny: analiza i rekomendacje

07.2006 - 02.2007

Opis Projektu:

W ramach projektu przeprowadzona została analiza funkcjonowania umów o wolnym handlu zawartych przez Bośnię i Hercegowinę z partnerami w regionie. Sformułowano szereg rekomendacji dla polityki gospodarczej mogących zwiększyć korzyści z integracji handlowej. Rekomendacje te pozostają aktualne w sytuacji, gdy Bośnia i Hercegowina, wraz z regionalnymi partnerami, przystąpiła do nowego multilateralnego porozumienia o wolnym handlu (CEFTA 2006), które zostało uzgodnione w grudniu 2006 r.


Sponsor:

Komisja Europejska