Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Raporty CASE, Trade, economic integration and globalization

Transfer of Know-how for SMEs in Georgia, Moldova and Ukraine. White Paper: Moldova

Cel raportu to przedstawienie możliwości rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Mołdawii. Znajduje się w nim  zarys sytuacji ekonomicznej państwa, analiza najefektywniejszych działań oraz zbiór wniosków opracowanych na podstawie rozwoju sektora MŚP w krajach grupy wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem Węgier. Raport zawiera opis rozwoju ekonomicznego, najważniejsze dane handlowe, opis sytuacji na rynku pracy, informacje o migracji oraz roli przepływu kapitału, określa również "wąskie gardła", stanowiące utrudnienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kraju. Autorzy przygotowali swoją na podstawie dostępnej literatury, danych statystycznych oraz własnych badań i wywiadów. Badanie wskazuje sześć obszarów istotnych dla rozwoju sektora MŚP. Są to: uproszczenie systemu podatkowego, możliwość rozliczania podatków online, kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, wsparcie organizacji producentów oraz agrokultury i przemysłu winiarskiego oraz kwestie związane z badaniem sektora MŚP. Podsumowując, raport wskazuje mołdawskim interesariuszom potencjalne, korzystne rozwiązania, oraz wyznacza działania długoterminowe mające na celu wsparcie sektora MŚP.