Advisory, Europe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Unia Europejska

Thematic extension of the ERAWATCH Base-load Research Inventory


Opis projektu:

Istniejąca baza danych ERAWATCH na temat B+R dostarcza informacji na temat polityk B+R w danym kraju. Kraje znajdujące się obecnie w bazie: EU25 i parę innych. Rozszerzenie istniejącej bazy danych to projekt pilotażowy. Jego zadaniem jest zebranie informacji na temat trendów, polityk, programów i finansowania B+R w dwóch przykładowych obszarach tematycznych: energetyce i nanotechnologii. Wykorzystywane są do tego istniejące w ERAWATCH szablony.

 

Partnerzy:

Technopolis (Francja)
ISI Fraunhofer (Niemcy)
NIFU STEP (Norwegia)
Eco Energy Ltd. (Israel)

 

Sponsor:

Komisja Europejska, DG - JRC