Advisory, Europe, finansowanie opieki zdrowotnej, Labor market, social policy and social services, Polska, polska gospodarka, system ochrony zdrowia

Study on health care for the OECD Polish Survey

 

Opis projektu:

W ramach projektu zostanie przygotowana publikacja „2012 Economic Review of Poland” wydawana cyklicznie przez OECD. Publikacja ta zawiera oceny i rekomendacje dotyczące najważniejszych wyzwań stojących przed Polską. Eksperci CASE przygotowują rozdział dotyczących najpilniejszych potrzeb w systemie opieki zdrowotnej w Polsce oraz rekomendacje w jaki sposób te potrzeby zaspokoić.

Sponsor:

OECD